×

KITESEVENT

all about the Event

Newsletter

 

Company

Customer

Event Management Project design, Project implementation, Reporting of the Project performs the work.

Projelendirme, Projenin Uygulaması, Projenin Raporlama çalışmalarını gerçekleştirir. Müşterimizin iletişim hedefleri doğrultusunda aldığımız brief doğrultusunda, projelendirme aşamasında- Konsept geliştirme- Alternatif etkinlik önerileri oluşturma- Etkinliklerle ilgili detaylı uygulama planları hazırlama- Bütçelendirme çalışmalarını içeren bir sunum hazırlar.

Please check your feed, the data was entered incorrectly.

Made with  ♥  by kayhanbelek for KITESEVENT. All Rights Reserved © 2019.

FORGOT YOUR DETAILS?

Hoş Geldiniz / Welcome

Kurumsal Yaratıcı Etkinlik Ajansınız. / Corporate Creative Event Agency

KITES TRAVEL
KITES EVENT
KITES Travel Tours and DMC
KITES M.I.C.E.
KITES CREATIVE

Why You Need a Professional Event Management Partner?

Your reputation depends on external perceptions of your company. A well-executed corporate event can boost your credibility with clients, prospects, media and other stakeholders. But a flawed event can often cause irreparable damage.

For that reason, hiring a professional event management company to orchestrate your corporate events is critical. You need experts who can: (1) map out an end-to-end event plan; (2) execute the many logistical tasks required to deliver a quality event; and (3) measure event outcomes.

As your event management partner, KITESEVENT can oversee every step in the event process. Outsourcing labor-intensive event logistics management to us lets your team stay focused on more strategic activities.

Neden Profesyonel Etkinlik Yönetimi Ortağı?

Markanızın ünü tamamen dış algılamalara bağlıdır. İyi planlanmış bir kurumsal etkinlik; müşteriler, umutları, medya ve diğer paydaşlarla güvenilirliğini artırabilir. Ama kusurlu bir olay genellikle onarılmaz hasarlara neden olabilir.

Bu nedenle, kurumsal etkinlikler düzenlemek için profesyonel bir etkinlik yönetimi şirketi çok önemlidir. Sizin şunları yapabilen tecrübelilere ihtiyacınız var: (1) uçtan-uca etkinlik planı haritası; (2) yüksek kalitede lojistik görevleri yürütmek; ve (3) etkinlik sonuçlarını ölçmek.

Etkinlik yönetimi çözüm ortağınız olarak, KITESEVENT süreçte her adıma nezaret ediyoruz. Bu faaliyetleri bizlere bırakarak, sizler ve ekibiniz stratejik sonuçlara odaklanabiliyorsunuz.

Projects

Sort By: Direction:

Projects

TOP